Refusjon

Det kan være flere grunner til at noen ønsker å kansellere en påmelding, derfor har vi laget en fleksibel løsning som passer til forskjellige scenarioer.

I første omgang har vi kun refusjon for betalinger gjort i "kurs og påmeldinger" - ikke i vanlige betalingsforespørsler.

Det er ingen avgift på refusjon.

For å opprette en refusjon går du inn på påmeldinger og trykker på de tre prikkene til høyre for medlemmet/ medlemmene du skal opprette en refusjon for. Du kan velge om du skal opprette refusjon for ett eller flere medlemmer om gangen.

Deretter vil du få to valg, kansellering eller refusjon.

Om du velger å refundere eller kansellere en påmelding så vil du få opsjon på hvilken handling du ønsker å gjøre videre, som kansellering av en refundert påmelding eller refundering av en kansellasjon.

Når du trykker på refusjon får du tre valg.

  • Refundere hele beløpet. I praksis vil klubbene miste transaksjonskostnadene (2,5% + 2kr)
  • Refundere beløpet uten transaksjonskostnadene. I praksis vil medlemmene/ foresatte miste transaksjonskostnadene (2,5% + 2 kr)
  • Refundere et valgfritt beløp - for eksempel hvis noen kun skal refundere én av tre dager. (Dette valget er kun tilgjengelig hvis man refunderer ett og ett medlem om gangen)

Hvis du velger å refundere uten transaksjonskostnadene anbefaler vi at du informerer medlemmene/ foresatte om at de ikke får tilbake transaksjonsgebyret i vilkårene deres.

Medlemmet/foresatte vil motta pengene på samme kort som de betalte med. De kan ta opp til 5-10 dager før de mottar pengene.

Hver klubb har automatisk kredittgrense på 10.000 NOK som de kan bruke når de skal refundere. Beløpet som blir brukt til refusjon blir trukket fra neste utbetaling klubben får. Rapportene vil være tilsvarende.

Når kreditgrensen på 10.000 NOK er brukt opp må dere søke om å øke kredittgrensen. Les mer om hvordan du gjør det her.

Hvis en klubb ikke har mottatt noen utbetalinger innen tre måneder vil Spond sende en faktura for kreditten dere har brukt på refusjon.


Var denne artikkelen nyttig?

Har du fortsatt spørsmål? Kontakt oss