Når jeg har importert Spond-grupper. Blir de gamle gruppene slettet?

Nei, de vil ikke bli slettet, de er nå knyttet opp mot klubben så dere ser medlemmene i gruppen. Gruppeadmins administrerer gruppene som de har gjort tidligere 


Var denne artikkelen nyttig?

Har du fortsatt spørsmål? Kontakt oss