Meldinger til barn og unge

Under klubbinnstillinger i Spond Club vil du nå kunne se gruppeinnstillinger - her vil du kunne sette Aldersgrense for direktemeldinger. Dette gjør at medlemmer under denne alderen ikke kan sende eller motta meldinger med andre gruppemedlemmer, foresatte eller administratorer. Administratorer og foresatte vil fortsatt kunne kommunisere med hverandre. 

Dersom du aktiverer denne aldersgrensen så kan du gi enkelte administratorer rettigheter til å allikevel kunne sende meldinger til barn i gruppen. Dette gjør du under klubbinnstillinger og roller for gruppeadmin.

Meldinger sendt ut fra Spond Club er ikke påvirket av disse endringene.

Hensikten med dette er å holde et trygt rom for barn, og la dem bare delta i samtalene når de er klare for det.

Foresatte har oversikt over barna sine meldinger

Personer som er foresatt for barn i en eller flere grupper, får en ny fane i meldingsvisningen der de kan se samtaler som barnet deres er en del av i disse gruppene.

Hensikten med dette er å gjøre det mulig for foreldre å se samtaler som barna deres er involvert i i Spond-appen.

I dette menypunktet kan du også sette om andre medlemmer skal kunne se kontaktinformasjonen til de andre medlemmer eller ikke. En foresatt/medlem kan fortsatt velge å skjule kontaktinformasjonen sin selvom du har satt at den skal være synlig.


Var denne artikkelen nyttig?

Har du fortsatt spørsmål? Kontakt oss