Jeg har godkjent flere duplikater

Vi har et duplikatvarsel når medlemmene er i Ubehandlet eller Medlemmer fra NIF (gjelder når NIF integrasjonen er aktivert). Hvis du godkjenner duplikatene her og ikke slår sammen eller aksepterer dem som sine egne medlemmer, vil du få duplikater i klubbens medlemsliste.

For å fjerne disse duplikatene, må du håndtere dette manuelt. Du må sørge for at e-post og telefonnummer er det samme på alle duplikater. Barn kan ikke ha foreldrenes e-post / telefon, foreldre må legges til som foresatte med sin egen unike e-post / telefon.

Duplikater skal slås sammen, ikke slettes. Hvis du sletter en av personene som den er duplisert på, mister gruppen all historien til vedkommende, hvis de blir slått sammen blir denne beholdt.

  1. Klubbadministrator kan slå sammen duplikater når folk er i Ubehandlet eller i Medlemmer fra NIF.
  2. Support kan slå sammen de som har ubetalte betalingsforespørsler, som er unntatt eller som er uten betalingsforespørsler. Kontakt oss på clubsupport@spond.com. Lag gjerne en liste hvis det er mange.
  3. Hvis begge duplikatene har betalt betalingsforespørsler, må teknisk support slå sammen duplikatene for deg. Kontakt oss på clubsupport@spond.com. Lag gjerne en liste hvis det er mange.
  4. Hvis du har duplikater med flere NIF-id, må support ta kontakt med NIF på deres vegne. Kontakt oss på clubsupport@spond.com. Lag gjerne en liste hvis det er mange.


Var denne artikkelen nyttig?

Har du fortsatt spørsmål? Kontakt oss