Ubehandlede medlemmer

Medlemmer som er importert eller som gruppeadministrator har registrert via Spond-appen vil ligge i denne listen slik at du eller andre med klubbadministrator-tilgang kan se igjennom og godkjenne medlemmet.

Du kan velge å godkjenne ett og ett medlem, eller du kan velge alle medlemmene i listen ved å krysse av for den øverste “velg alle”-sjekkboksen.

Alle medlemmer blir satt som “Medlem” dersom du importerer de i én operasjon. Dersom du ønsker å sette en annen medlemstype enn “Medlem” ved behandling av nye medlemmer, kan det være lurt å gjøre dette i flere omganger.

Dersom du sletter et ubehandlet medlem istedet for å godkjenne eller slå det sammen med et annet, så vil medlemmet miste tilgang til gruppen(e) i Spond-appen.

Duplikater

Du vil ha et oransje varsel på alle duplikater.

For å gå i gjennom de trykker du på navnet (ikke marker) og du vil få opp et bilde som ser ut som på bilde under.

Du trykker deretter på "vis duplikat og slå sammen".

Hvis det er samme medlem går du gjennom dataen og trykker på "slå sammen". Hvis det ubehandlede og aktive medlemmet har avvik vil disse dataene være i rødt. Du kan i høyre kolonne velge hvilken data det sammenslåtte medlemmet skal ha.

Hvis det ikke er samme medlem, men for eksempel søsken, trykker du på "avbryt" og "godkjenn som nytt medlem".


Var denne artikkelen nyttig?

Har du fortsatt spørsmål? Kontakt oss