Hvordan importerer jeg Spond-gruppene mine?

Gå til “Avdelinger og grupper” og klikk knappen “Importer gruppe”.

Importere en gruppe

Når du importerer en Spond-gruppe blir den knyttet opp mot klubbløsningen. Medlemmene i gruppen vil ikke merke noe spesielt når de bruker Spond-appen, men gruppeadministratorer vil oppleve at rettigheter endres, avhengig av hvilke nye roller de har blitt tilordnet (se avsnitt om “Roller”).

Når man importerer en Spond-gruppe, så settes medlemstypen til den første i listen over medlemstyper. Les mer om hvordan dette kan løses.

Importeringen består av 3 steg:

  • Detaljer
  • Roller
  • Oppsummering
Detaljer

Her kan du oppgi både navn på gruppen, hvilken avdeling du ønsker å plassere den, hvem som skal være kontaktperson etc. Alle disse endringene vil også bli synlige i Spond-appen.

Roller

Klubbrollene du har opprettet vil være annerledes enn de gamle grupperollene, og derfor må du oppgi hvordan disse samsvarer med hverandre. Alle gruppemedlemmer som har hatt roller fra før vil bli tildelt de nye rollene som du har valgt i nedtrekkslisten(e), og de gamle grupperollene vil bli fjernet fra gruppen.

Du kan også velge å slå sammen to eller flere gamle grupperoller ved å velge samme klubbrolle i hver av nedtrekkslistene.

Vi anbefaler at gjør litt planlegging i forkant ved oppsett av klubbroller, slik at du lettere kan gjenbruke roller (slik som Trener, Hjelper, Lagleder etc) på tvers av grupper.

Oppsummering

Oppsummeringen lar deg ta et siste blikk på medlemslisten i tillegg til hvem som er vanlig medlem og hvem som har fått en rolle.

Dersom du ønsker å gjøre endringer av roller på enkelte medlem, er det helt trygt å gjøre det etter at du har importert gruppen og tilhørende medlemmer.

Behandle importerte medlemmer

Alle medlemmer som importeres må gjennomgås og behandles før de kan settes som aktive medlemmer. Se avsnittet om “ubehandlede medlemmer”.


Var denne artikkelen nyttig?

Har du fortsatt spørsmål? Kontakt oss