Endre medlemstype ved import av Spond-gruppe

Når man importerer en Spond-gruppe, så settes medlemstypen til den første i listen over medlemstyper. Hvis denne er feil, så kan man fikse det på følgende måte:

  • Etter at gruppen er importert og medlemmene godkjent, gå til medlemslisten og filtrer på den aktuelle gruppen.
  • Kryss av alle medlemmene som skulle ha en annen medlemstype (eller velg "velg alle"-avkryssningsboksen helt øverst i listen)
  • Klikk "Rediger"
  • Da vil man få opp en "excel-aktig" oversikt og kan redigere blant annet medlemstypen på alle sammen før man lagrer.


Var denne artikkelen nyttig?

Har du fortsatt spørsmål? Kontakt oss