Hvordan blir medlemmer i Spond-appen påvirket av at jeg importerer grupper?

Når du importerer en Spond-gruppe blir den knyttet opp mot klubbløsningen. Medlemmene i gruppen vil ikke merke noe spesielt når de bruker Spond-appen, men gruppeadministratorer vil oppleve at rettigheter endres, avhengig av hvilke nye roller de har blitt tilordnet (se mer under “Roller”).


Var denne artikkelen nyttig?

Har du fortsatt spørsmål? Kontakt oss