Import av medlemmer via Excel

Dersom du har en liste over medlemmer som du ønsker å legge inn i Spond Club, kan du gjøre det via medlemsimport.

For at hver kolonne i listen skal bli importert til riktig felt er det viktig at medlemslisten som du ønsker å importere er korrekt satt opp. Derfor har vi laget en Excel-mal som du først laster ned og organiserer medlemmene dine inn i. Deretter kan laste opp denne malen slik at medlemmene importeres.

Gå til “Medlemmer” og klikk deretter “Importere medlem”.

Dersom du ønsker å gjøre endringer av roller på enkelte medlem, er det helt trygt å gjøre det etter at du har importert gruppen og tilhørende medlemmer.

I malen legger du inn ett medlem per linje. Dersom du ønsker at et medlem skal høre til flere grupper, er det best å gjøre dette etter at medlemmet er importert.

Excel-malen som du laster ned vil også inneholde klubbfelter dersom du har lagt inn disse (f.eks “Skole”, “Draktnummer” etc) . Derfor er det lurt å legge inn alle klubbfelter i forkant slik at du også kan fylle ut disse i medlemslisten som du vil importere.

Excel filen jeg eksporterer fra Spond webklienten er ikke den samme som importen i Spond-Club. Hvordan får jeg importert da? Da er du nødt til å ta én og én kolonne for at de blir lagt riktig i arket du skal importere. 


Var denne artikkelen nyttig?

Har du fortsatt spørsmål? Kontakt oss