Etter utsendelse av betaling

Her kan du se hvordan du setter opp en betalingsforespørsel.

Medlemmmer med app

Medlemmene som har lastet ned Spond-appen og er tilknyttet en gruppe i klubben vil motta pushvarsel om betalingen i appen. Det vil se slik ut for de:

Alle med samme betalingskontakt vil stå på samme betalingsforespørsel i appen.

Medlemmer som mottar varsler på epost

Medlemmer som ikke har lastet ned appen, eller medlemmer som har appen, men ikke ligger i en gruppe i din klubb/organisasjon mottar varselet på epost.

Medlemmer med kun telefonnummer vil motta betalingsforespørselen på SMS. Medlemmene kan velge om de vil betale med bankkort, Google Pay eller Apple Pay.

Du vil i klubbløsnining ha en oversikt som automatisk oppdateres seg om hva som er utestående, betalt og forfalt til enhver tid. Både i kroner og en grafisk oversikt.

Hvis du skal endre pris eller frita et medlem etter utsendelse kan du gå ned til mottakere og inn på medlemmet det gjelder. Deretter trykker du "rediger".

Når en betaling er forfalt vil du kunne sende en påminnelse. Betalingspåminnelsen vil komme på både epost og i appen for de som har appen. De som ikke har appen får den på epost.

Når du sender en påminnelse vil du se når siste påminnelse ble sendt og hvor mange påminnelser medlemmet har mottatt.


Var denne artikkelen nyttig?

Har du fortsatt spørsmål? Kontakt oss