Innsending til NIF

Innsending til NIF

Her ligger kun de som er nye medlemmer som ikke allerede er registrert i klubben og som ikke er knyttet opp mot NIF fra dere.

Her igjen er det viktig å se på at:

  • medlemmene kun har ett navn i etternavn-feltet(navn med bindestrek regnes som ett navn)
  • medlemmene har kontaktinfo e-post eller mobilnr på seg selv eller foresatte (kun barn som bruker appen selv skal ha kontaktinfo i e-post og mobil og det må være barnets eget kontaktinfo og ikke foreldrene) Bruk funksjonen "be om info" i fanen "Mangler informasjon" på Innsending til NIF, eller få trenere til å samle inn. Kun gruppeadmins/klubbadmins kan endre barns navn, e-post, mobil og fødselsdato.
  • Når du sender inn kan det være et problem at foreldrenes e-post står på barnet i NIF, så det kan være obs på det.


Var denne artikkelen nyttig?

Har du fortsatt spørsmål? Kontakt oss