Medlemmer fra NIF

Når det dukker opp medlemmer i ubehandede som kommer inn via NIF så er disse medlemmene som regel fra FIKS, MinIdrett eller tidligere medlemmer i klubben som ligger hos NIF.

Når du godkjenner medlemmet blir medlemmet lagt inn som medlem i klubben og de vil få en invitasjon til Spond-gruppen, hvis de ligger i en gruppe.

Hvis klubben er sikre på at dette er en person som ikke har noe med klubben å gjøre kan dere slette medlemmet eller kontakte NIF og spørre hvor medlemmet kommer fra.

Hvis det finnes noen duplikater, må du til å løse disse før du godtar medlemmet. Dersom noen av disse ikke lenger er medlemmer i klubben kan du slette de her for at de skal bli meldt ut hos NIF.

For å gå gjennom medlemmer ifm NIF-integrasjonen kan det være lurt at du ser på de som ligger under Medlemmer fra NIF først. 

1)Medlemmer fra NIF: Start med å gå gjennom duplikatene. Duplikatene kan være:

  • En person med to ulike NIF-id - disse må du kontakte NIF-id for å få slått sammen.
  • En person blir foreslått som duplikat med en annen person(f.eks søsken/foresatte). Her har de hver sin profil og hver sine NIF-id. Hvis begge er registrert med foresattes e-post i NIF, tror systemet at de er samme person. Det skal de ikke være og du kan da godkjenne vedkommende som et eget medlem.
  • En person der navn eller fødselsdato er ulikt skrevet. (Eks skal det kun være ett etternavn i etternavn feltet( navn med bindestrek regnes som ett etternavn), da må du gå gjennom og skrive det riktig i Club.

2) Medlemmer fra NIF: Behandle resten. Alle som ikke enten er duplikat av dine medlemmer i Club eller som ikke har noen grupper er mest sannsynlig ikke aktive medlemmer lenger. Du må gå gjennom disse en og en og velge å slette disse fra Spond Club eller godkjenne dem dersom de er medlemmer som ikke ligger i Spond Club. Hvis du sletter dem blir de koblet fra klubben deres, men medlemmet ligger fremdeles i NIF sin base om de skal knyttes til en annen klubb senere.

3) Innsending til NIF

Når du har gjort dette så vil det påvirke medlemmer under Innsending til NIF, slik at de som ligger der nå kun er nye som ikke allerede er registrert i klubben og som ikke er knyttet opp mot NIF fra dere.Her igjen er det viktig å se på at:

  • medlemmene kun har ett navn i etternavn-feltet(navn med bindestrek regnes som ett navn)
  • medlemmene har kontaktinfo e-post eller mobilnr på seg selv eller foresatte (kun barn som bruker appen selv skal ha kontaktinfo i e-post og mobil og det må være barnets eget kontaktinfo og ikke foreldrene) Bruk funksjonen "be om info" i fanen "Mangler informasjon" på Innsending til NIF, eller få trenere til å samle inn. Kun gruppeadmins/klubbadmins kan endre barns navn, e-post, mobil og fødselsdato.
  • Når du sender inn kan det være et problem at foreldrenes e-post står på barnet i NIF, så det kan være obs på det.


Var denne artikkelen nyttig?

Har du fortsatt spørsmål? Kontakt oss