Roller for gruppeadmins

Alle medlemmer i en gruppe som har fått tildelt én eller flere roller blir betegnet som “gruppeadministrator”. Dette er uavhengig av hva du har kalt rollen eller hvilke rettigheter du har gitt.

Rettighetene du setter til en rolle vil også påvirke hva den enkelte gruppeadministratoren får lov til å gjøre i Spond-appen.

Vi anbefaler at du tenker igjennom rollene og gjerne forhører deg innad i klubben dersom du er usikker på hvilke rettigheter enkelte bidragsytere trenger. På den måten blir rollene i klubben både tydelige og ryddige fra første dag.


Var denne artikkelen nyttig?

Har du fortsatt spørsmål? Kontakt oss